Pekiştirme Tedavisi Nedir?

Ortodontik tedavi yaklaşık 2 yıl sürer. Dişler düzeldikten hemen sonra etrafındaki yapılar (periodonsiyum) dişlerin yeni konumuna uyum sağlayamamıştır. Ayrıca kemik dokusu olgunlaşmamıştır. Bu nedenle apareyler çıkarılırsa dişler eski yerlerine dönebilirler. Bunu önlemek için düzelmiş dişleri yapılacak başka aygıtlarla yerlerinde pekiştirmek gerekir. Tedavinin bu son aşamasına pekiştirme tedavisi denir. Bu dönemde de çocukların dişlerine gereken özeni göstermesi şarttır.

Ortodontik tedaviden sonra dişler yeni konumlarından eski yerlerine dönme eğilimi gösterirler. Bunu önlemek için (kemik ve çevre dokuların yeniden düzenlenmesi tamamlanıncaya kadar) dişler düzeltilen konumlarında tutulmalıdır. Bu amaçla hareketli veya sabit pekiştirme aygıtları kullanılır.

Ortodontik tedavide düzeltilen dişler tekrar bozulabilir. Hatta literatürde %30 kadar kayıp kabul edilmiştir. Ortodonti tedavisi ile dişler küçük kuvvetlerle ağızda yanlış konumlandığı yerlerinden hareket ettirilip olması gereken konumlarına getirilir.

Fakat ağızda kuvvetler dengesi vardır. Yani dil, çene, dudak, yanak, çiğneme kuvvetleri hepsi dişlere kuvvet uygular. Dişler bu kuvvetlerin nötrlendiği yerlerde dizilirler. Ortodontik tedavide dişlerin konumu değiştirilip, diğer kas ve iskeletsel konum değiştirilmediği için kuvvet dengesine etki olamamaktadır.

O sebepler ortodontik tedavi bir takım unsurlarla tutunmaz ( bunlara tansiyon denir) ise ortodontik tedavi geri döner. Geri dönmemesi için uygulanan teknikler şunlardır. Tedavi dıştan ya da içten tellerle ya da hareketli apereylerle -ne kullanılır ise kullanılsın-  tedavi sonucunda dil tarafından köpek dişleri arasına küçük bir tel dolgu maddesi ile yapıştırılır. Bu tel köpek dilleri arasındaki kesici dişlerle köpek dişlerinin düzeltilen konumlarını korumasını sağlar. Yine şeffaf plaklar kullanılarak yaklaşık tedavi süresi kadar gece kullanımı sağlanır. Bunlarda arka grup dişlerin tekrar kaymasını engeller.