Ortodontik Tedavinin Gerekliliği

Ortodontik tedavi, dişlerdeki çapraşıklığı ve çeneler arasındaki uyumsuzluğu düzelterek; sadece estetiğe yönelik olmayıp, ileride olması muhtemel dişeti hastalıkları ve alt çene eklemindeki problemleri önlemenin yanı sıra çiğneme fonksiyonunu ve bozuk olan konuşmayı düzeltmeye yardımcı olmaktadır.

Ortodontik tedavi ne kadar gereklidir?

Temelde ortodontik tedavinin asıl hedefleri; çiğneme fonksiyonunun düzeltilmesi, konuşma fonksiyonunun düzeltilmesi, ağız hijyeninin daha iyi sağlanmasına yardımcı olunması, estetiğin sağlanması ve hastanın toplum içinde kendine olan güvenini artırarak psikolojik destek sağlamaktır.

Ortodontik tedavi öncelikle ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bir sorundur. Çocukların da genellikle 7 yaş civarında ana dişlerin artık ağızda iyice çıkmaya başladığı yaşlarda çapraşıklık, çift sıra dizilim, kesici dişlerde önlü arkalı dizilim, alt çenenin bir tarafa doğru kayması, üst çene ya da alt çenede olan büyüklükler görüldüğünde, çiğneme sırasında çenede ağrı görüldüğünde bir ortodontiste başvurulmalıdır.

Yetişkinlerde de ortodonti tedavi kullanılabilen tedavi yöntemidir. Erken tedaviye başvurulduğunda, başarı oranı ve süresi daha avantajlıdır. Çocuğu ortodontiste erken yaşlarda, gelişim çağında getirmek tedavinin erken müdahalesine olanak sağlayacağı için avantajı büyüktür. Böylece amaç, büyüme ve gelişmeden yararlanmaktır. Ortodonti tedavisinde erken teşhis ve müdahale çok önemlidir.
Yaşlılarda ortodontik tedavilerde farklılıklar olabilir. Ama genel olarak yetişkin hastaların tedavisi bu şekilde gerçekleşir.