Ortodontik Tedavide Terimler

Ortodontik tedavide kullanılan aygıtlar tedavinin öneme ve anomalinin şiddetine göre farklılık gösterebilir. Bazı aygıtlar hastada 3- 4 ay kullanıldıktan sonra çıkartılabilir,  diğer aygıtlarla tedaviye devam edebilir ya da aktif tedavi bittikten sonra pekiştirme döneminde 6 ile 12 ay geçici pekiştirici aygıtlar kullanılabilir.

Hatta dişlerin arkasına sabit pekiştirici aygıt adı verilen retainer teller uzun süre hastanın ağzında tutulabilir.

Ortodontik tedaviler için kullanılan elastikler dişlere kuvvet verip, dişlerin birbirine yaklaşması ya da çeneler arası ilişkilerin düzeltilmesi için kullanılmaktadır. Bunun yanında braketlerin üzerine renkli şekilde yapılmış ana telin brakete tutulmasını sağlayan elastikler de üretilmiştir.

BAKTERİ PLAĞI: Dişler fırçalanmadığında diş üzerinde oluşan mikrop ve yiyecek artıklarından oluşan tabaka: Şekilde ilaçla boyanmış hali görülüyor.

BRAKET: Dişe yapışan küçük dikdörtgen şeklinde telin içinden geçeceği parça. Telin dişe kuvveti iletmesini sağlar. Sert gıdalar yenirse diş yüzeyinden koparak ayrılır ve kuvveti dişe iletmez olur.

BANT: Telin ucunun sonlandığı tüpü taşıyan ve arkadaki birer dişi yüzük gibi çepeçevre saran ana tutucu parça.

TÜP: Telin en son ucunun girdiği parça. Bir braket gibi dişe yapışır.

ARK TELİ: İdeal diş arkını taklit eden ve dişleri düzeltecek olan bir ovalin yarısı şeklindeki tel.

LİGATÜR TELİ: Ark telini braketlere bağlayan bağlayıcı teller.