Ortodontik Tedavi Yöntemleri

Temel olarak iki çeşit tedavi yöntemi var diyebiliriz. Kişinin kendisinin takıp çıkarabileceği hareketli aygıtlar ve doktor tarafından dişlere yapıştırılan sabit aygıtlar var. Bunlar da kendi içinde alt guruplara ayrılabiliyor. Örneğin hareketli aygıtlar: tedavi amaçlı veya tedavi sonrası pekiştirme amaçlı olabilir.

Sabit aygıtlar ise dişin arka yüzeyinden takılan teller, ön yüzeyinden takılan metal ve estetik teller olarak yine kabaca ayrılabilir. Herkesin problemi ve beklentisi ayrıdır. Hastaya en uygun olacak tedavi şeklini belirlemek gerekir.

Materyaller ve tedavi tipleri farklılık gösterir. Tedavi yaşının da kişiden kişiye değiştiği gibi tedavi süresi de problemin karakterine göre değişiktir. En kısa tedavi süresi 6 aydır. 1-2 yıl süren tedaviler çoğunluktadır. 3-4 yıl süren tedaviler de olabilir. Bazı özel durumlarda tedavi süresi uzar. Dudak damak yarıkları gibi. Kesinlikle acı veren bir işlem değildir. İlk bir –iki hafta alışmaya bağlı bazı ufak sorunlar yaşanabilir. Bunun dışında hasta yediklerine biraz dikkat ederek normal yaşantısını sürdürür. Ayda bir, kontrol ve ayarlar için doktoru görmek gerekir.

Ortodontik tedavi yöntemleri kısaca 2 başlık altında toplanabilir. Birincisi hareketli,  ikincisi ise sabit aparey uygulamasıdır.

Hareketli tedavi yöntemi genellikle çocuklarda daha az çapraşıklığın olduğu ve az diş aralanmalarının olduğu durumlarda uygulanır. Ayrıca, fonksiyonel tedavi denilen, yani kasların ve bazı iskeletsel yapıları hareketlendirerek yapılan hareketli tedaviler de vardır. Bunlar da çenenin önde ya da arkada olduğu durumlarda kullanılmaktadır.

Sabit tedavi yöntemlerinde ise konvansiyonel braketler kullanılmaktadır. Kimisi metal, kimisi porselenden yapılan daha estetik görünen, diş rengine daha yakın renkte olan braketlerdir.  Bu braketlerle daha büyük bozukluklar, dişlerin dönmüş olduğu çok daha aralanmaların olduğu tedaviler yapılmaktadır.

Bir de ağız dışı apareyler vardır. Hastanın kendisinin takıp çıkardığı apareylerdir. Bunlar bazı maskeler, headgear denilen enseden çeneye gelen, üst çenenin daha fazla büyümesini engelleyen apareylerdir. Bunları genelde çocuklarda ya da ergenlerde kullanılabilmektedir.
Ama yetişkinlerde bu apareyler fazla başarılı olamamaktadır. Bu nedenle yetişkinlerde bu durumlarda cerrahi operasyonlar gerekmektedir.