Ortodontik Splintler

Cerrahi splintler çene ameliyatı olacak hastalarda kullanılan splitlerdir. Ortodontistler tarafından ve ortodontist teknisyenleri tarafından beraberce hazırlanırlar. Plastik cerrahların ihtiyaçlarına göre hazırlanırlar. Ameliyat sırasında çenelere göre uygulanırlar. Çenelerin birbirlerine ve yüze göre doğru konumlandırmalarını ve doğru sabitlendirmelerini sağlarlar ve ameliyat hastaları için hayati splintlerdir.

Temporomandibüler eklem splintleri, eklem ağrısı şikayeti ile hastalarda eğer hasta bundan fayda görecekse uygulanan, alt çeneyi serbest bırakarak çene ekleminin kendini toparlamasını sağlayan splintlerdir. Hareketli plaklar şeklinde uygulanırlar.

Sabit splintler ise ortodontide iki çeşit kullanım yeri bulurlar. Bunlardan bir tanesi her ortodontik tedavisi biten hastaya, alt keserlerin ve üst keserlerin konumunu sabitlemek için kullanılan splintlerdir.

Bunlar sabit lingual retainer olarak isimlendirilirler. Periyodontolojik problemi ( diş eti problemi ) olan hastalarda ise bunlar sabit splint olarak isimlendirilirler. Periyodontal problemi olan hastalarda dişin etrafındaki kemik dokusu zayıflamıştır ve aşağıya doğru çekilmiştir, diş desteğini kaybetmiştir. Dil-dudak arasındaki denge bozulmuştur. Bu tip hastalarda dil basıncı nedeni ile dişler öne doğru yatar ve dişlerin arasında aralık oluşmaya başlar. Eğer hastanın periyodontoloğu sabit bir splintin yapılmasının hastayı koruyacağını öngörürse hasta ortodontiste yönlendirilir, ortodontist hastaya dişlerin içinden yapıştırılan, dışarıdan belli olmayan, dişlerin konumunu bulundukları yerde sabitleyen, dişlerin daha fazla aralanmasına engel olan sabit splintler hazırlar, bunlar da periyodental splintlerdir.

Ortodonti tedavisinde splint çeşitleri

Ortodontistlerin uyguladığı temelde 3 çeşit splint vardır. Bunlardan bir tanesi çene kemiği eklemi (temporomandibüler eklemi ) problemi yaşayan hastalara uygulanan, eklemdeki problemleri gidermeye yönelik splintlerdir. Hareketli plaklar şeklinde hazırlanırlar.

Çene ameliyatı olacak hastalara ameliyata girmeden önce hazırlanılan, estetik ve plastik cerrahların ameliyat sırasında kullandığı, çene pozisyonunu normal hale getirmeye yarayan splintlerdir.

Üçüncüsü, sabit splintlerdir. Bunlar peritodontal problemli hastaların dişlerini sabitlemekte kullanılır. Aynı zamanda ortodontik tedavi bittikten sonra dişlerin pozisyonunu sabitlemekte kullanılır.