Ortodontik Bozukluk Nedenleri

Koruyucu hekimliğin hastalara sunduğu olanaklardan yararlanılmamış olabilir; mesela süt dişlerindeki çürükler "nasıl olsa değişecek" mantığıyla tedavi edilmemiş, zamanından önce dişler çekilmiş, flourlama ve fissür koruyucu uygulamaları gözardı edilmiş olabilir. 

Genetik faktörler: Özellikle iskeletsel bozukluğu olan bireylerde soy geçmişte benzer bir anomalinin olup olmadığı önemlidir. Kalıtımsal diş eksiklikleri, dar üst çene, çapraşıklık problemleri de kalıtımsal olarak çocuğa geçebilmektedir. Bu durumda ortodontik sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Yapılması gereken ise; çocuğu süt dişlenme döneminden başlayarak düzenli diş hekimi kontrolüne götürmektir. 

Kulak-burun-boğaz problemleri: (Bademcik iltihabı, burun ve geniz eti varlığı; sürekli ağzı solunumu gibi) çene kemiklerinin şekillenmesinde engel oluşturabilir ve diş sürme bozuklukları yaratabilirler. 

Kötü alışkanlıklar: Parmak emme, uzun süre yalancı emzik veya biberon kullanma, dil emme, dudak emme, kalem ısırma gibi kötü alışkanlıklar da diş ve çene yapılarında ortodontik bozukluklara neden olabilmektedir. 

Bazı kas bozuklukları da ortodontik problemlere neden olabilir.

Çocuklukta parmak emme alışkanlığı uzun dönemler emzik kullanımı ve ağız solunumu, diş ve yüz gelişimini olumsuz yönde etkiler. Özellikle emzik kullanımının 3 yaş itibari ile sonlandırılmış olması gerekir. Uzun dönem ağızdan yapılan solunum da çene gelişimini negatif yönde etkilemektedir.

Dolayısı ile sürekli ağız solunumu yapan bir çocuğun mutlaka kulak-burun-boğaz uzmanı tarafından görülmesi ve burun solunumu şekline geçmesini sağlaması gerekmektedir ki uzun dönemde çocuk çene bozuklukları ile karşılaşmasın.