Invisalign Görünmez Diş Telleri

Hasta görünmez ortodonti ile tedavi olmaya karar verdikten sonra diş hekimine müracaatını yapar. Hastanın resimleri çekilir, ağızdan ölçüler alınır ve modelleri hazırlanır. Çünkü bu tedavi yönteminin özel bir bilgisayar programı ve software vardır. Çekilen resimler bu software programına yüklenir.

Hastadan alınan ölçülerden hazırlanan modeller, özel bir scanner ile taranır. Bu taranan modeller de direkt olarak aynı bilgisayar programına aktarılır. Bunları yurtdışında birlikte çalışılan firmaya gönderilir. O firma bu bilgileri aldıktan sonra hastanın tedavisinde hekimin bilgisine de danışılarak başından sonuna kadar hangi aşamaların gelişeceği hafta hafta planlanılır.

Hangi dişler çekilecek, hangi planlamalar yapılacak belirlenir, bu programın yapılması akabinde hastaya animasyon hazırlanır. Tedavinin kaç gün süreceği, başlangıçtaki ve sonrasındaki son hali tamamen net bir şekilde hastaya bu animasyonda gösterilir.

Bu bilgiler yurtdışındaki firmadan hekime gelir. Hasta ile animasyonlara bakılır. Animasyonlarda hekimin ya da hastanın gözüne çarpan herhangi bir yanlışlık veya beğenilmeyen nokta olduğunda animasyon tekrar yaptırılır. Hastanın ve hekimin bilgisi dahilinde tekrar animasyona bakılır.

invisalign

Şeffaf Diş Teli Clear Aligner

Bu animasyon onaylandıktan sonra hasta ile beraber plan süreci başlar. Bu plaklar geldikten sonra hastaya verilir. Ve kontrol süreleri başlar. Bu kontrol süreleri minimum 3 haftadır.

Bu sistemin en güzel yanlarından bir tanesi hastanın işlerinden dolayı, yurtdışı seyahatlerinden dolayı zamanı olmadığından dolayı kontrol mekanizması standart kontrol mekanizmasından çok daha rahat olmasıdır. Çünkü standart ortodontik tedavide braketler üstünde teller ve bu tellere bazen lastikler uygulanır ve bunların belirli aralıklarda değişmesi gerekir. Bu yüzden hasta daha sık gelmek zorundadır.

Ama bu sistemde hasta 6 hafta sonra, 9 hafta sonra 12 hafta sonra dahi gelebilir.  Çünkü aşama aşama hazırlanan plaklar hastanın kaç hafta sonra geleceğine göre sayısı belirlenip hastaya verilir. Hasta hekime kontrole geldiğinde hastanın bu pakları düzgün kullanıp kullanmadığı kontrol edilir.

Eğer hasta düzgün kullandıysa tedavi belli bir boyuta gelmiştir. O zaman diğer plaklar verilir. Eğer hasta düzgün kullanmadıysa, tedavi istenilen noktada değilse o zaman 2 step geri gelip yeni plaklar verilir ve sürece devam edilir. Planlanan gün ve hafta geldiğinde hasta düzgün kullandığında tedavi aynı gün biter. Tedavinin kaç gün süreceği bu tedavi metodunda en güzel yanıdır. Çünkü her şey en baştan belirlidir ve planlanmıştır.