Çene Ortopedisi Nedir?

Ortodonti çeşitli nedenlere bağlı olarak diş dizilerinde oluşan bozuklukları, hareketli ve sabit düzenekler ile düzelten; çene ortopedisi ise alt ve üst çenenin birbiri ile ya da yüz ile olan uyumsuzluklarını düzelten bir diş hekimliği dalıdır.

Günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sadece çocuklarda değil erişkinlerde de her iki tedaviyi uygulamak mümkündür.

Düzensiz diş dizileri, dönük dişler, yer darlığına bağlı olarak oluşan çapraşıklıklar, çeşitli sürme bozukluklarına bağlı dişlerin olması gereken yer yerine başka bir konumda yerleşmesi gibi sorunları sabit düzenekler (braket ve tel takılarak) ya da daha hafif sorunlarda takılıp çıkartılan şeffaf plaklar ile düzeltmek mümkündür.

Bu tedaviler, bir veya iki dişi ilgilendiren sorunlar ise, genellikle 3-4 ay, diş sayısı daha fazla olduğunda ise yaklaşık 18-24 ay sürebilir.

Üst veya alt çenenin gereğinden fazla önde/arkada olması, ön bölgede oluşan açıklık gibi çene kemiklerini ilgilendiren ortopedik sorunlar ise çocuklarda çeşitli başlıkların ve yüz maskelerinin kullanılması ile düzeltilir. Bu tedaviler birkaç yıl sürer.

Çene Genişletici

Yatay yönde çenelerinde darlık olan özellikle üst çenede kullanılan aygıtlardır. Bunlar dişleri ilgilendiren basit darlıklarda takıp çıkartılan şekilde hazırlanıp 5- 7 günde bir aktive edilen şekilde üretilebilirler. Şiddetli çene darlığı vakalarında hızlı üst çene genişletmesi adı verilen sabit şekilde hazırlanan çene genişletme aygıtları da mevcuttur. Bunlar ise günde 1 ya da 2 defa aktif hale getirilerek kullanılırlar ve hızlı bir şekilde üst çeneyi genişletmeye yararlar.